INFORMIM

Nga shpallja e mëparshme e bërë në web faqen e Komunës së Likovës, tashmë i kemi këto dokumente të ngarkuara ( Shpallja e mëparshme): Deklarat – Изјавите иавештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски извештајот за спогодби со доверители пријава елем пријавите

Madhesia e fontit
Kontrast