Dje u mbajt puntori për përgatitjen e planit aksional lokal për mjedis jetësor (PAEL) për Komunën e Likovës për periudhën 2022-2028

Më 27 prill në Komunën e Likovës u mbajt punëtoria për përgatitjen e Planit Lokal të Veprimit për Mjedis në kuadër të projektit “Më pak mbeturina, më pak rrezik, më shumë shëndet” i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Serbi – Maqedonia e Veriut ( IPA 2). Në punëtori morën pjesë përfaqësues […]

Projekti urbanistik për urbanizimin e parcelës në f.Llojan

VENDIM-Me këtë vendim organizohet mbikqyrje publike për projektin urbanistik shkolla Llojan pk.nr.3844 KK Llojan j.r.n. Lajmerim per projektin urbanistik jashte planit urbanistik shkolla Llojan PK.nr.3844 СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид за Урбанистички проект В1 Б6 и Д3 на КП бр. 3844 КО Лојане вгр. Shkarko dokumentin-Skicën    

Bashkë me përfaqësuesit e Alpak-Eko sot nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e ekologjisë, respektivisht të grumbullimit, selektimit dhe transportimit të mbeturinave të paketimit (Foto)

Bashkë me përfaqësuesit e Alpak-Eko sot nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e ekologjisë, respektivisht të grumbullimit, selektimit dhe transportimit të mbeturinave të paketimit. Me këtë marrëveshje njëkohësisht sigurojmë edhe edukimin dhe ngritjen e vetëdijes posaçërisht tek nxënësit, si dhe vendosjen e kontejnerëve për selektim të mbeturinave nëpër shkollat komunale dhe vendet publike. https://www.facebook.com/photo/?fbid=338605514975154&set=a.299497985552574

Madhesia e fontit
Kontrast