Njoftim nga njësia për çështje financiare

Njoftohen të gjithë tatimpaguesit se në përputhjeme ndryshimet ligjore të Ligjit për tatimin në pronë, (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 151/21) që kanë filluar të zbatohen nga data 01.01.2022, me rastin e paraqitjes së Fletëparaqitjes tatimore në të cilën objekt i tatimit është toka […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА ДОКУМЕНТ КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ОД С.ЛИПКОВО ДО БРАНА ГЛАЖЊА ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

FINAL ESMP Checklist_ LIPKOVO_МК Formular za podnesuvanje komentari Izvestuvanje za javen uvid na ESMP_Checklist

LAJMËRIM-Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës

LAJMËRIM Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës, në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale […]

Projektit urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës…

Урбанистичкиот проект за стопански  и индустриски намени за формирање на градежни парцели на кп 1265, кп 1266, кп 1267 и дел од кп 1259 , ко Ропаљце и дел од кп 932/3 ко Виштица – вгр, со намена Г4 .1 – отворени , полузатворени и затворени складишта за индустриска стока , во ЛУПД за изградба на […]

Shpalosen pllakatat e rrugëve në f.Mateç në emër të dy dëshmoreve të kombit (Foto)

Nderimi më i madh i kombit është lavdia ndaj dëshmorëve që dhanë jetën për atdheun e lirinë tonë. Sot kryetari i Komunës së Likovës, Erkan Arifi së bashku deputetët e zonës dhe qytetarët e Komunës së Likovës, respektivisht të f.Mateç e bënë emërtimin dhe shpalosjen e dy pllakateve në dy rrugë të f.Mateç të cilat […]

Madhesia e fontit
Kontrast