Bashkë me përfaqësuesit e Alpak-Eko sot nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e ekologjisë, respektivisht të grumbullimit, selektimit dhe transportimit të mbeturinave të paketimit (Foto)

Bashkë me përfaqësuesit e Alpak-Eko sot nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e ekologjisë, respektivisht të grumbullimit, selektimit dhe transportimit të mbeturinave të paketimit. Me këtë marrëveshje njëkohësisht sigurojmë edhe edukimin dhe ngritjen e vetëdijes posaçërisht tek nxënësit, si dhe vendosjen e kontejnerëve për selektim të mbeturinave nëpër shkollat komunale dhe vendet publike. https://www.facebook.com/photo/?fbid=338605514975154&set=a.299497985552574

Kryetari takon profesionistët bujqësorë (Foto)

Sot në zyrat e Komunës së Likovës, Kryetari z.Erkan Arifi organizoj takim të përbashkët me profesionistët e bujqësisë në komunën tonë si dhe me konsultanten në lidhje me IPARD-Programen e agjencionit për përkrahje financiare dhe zhvillim rural ku u diskutuan shumë tema të rëndësishme në lidhje me zhvillimin e bujqësisë në Komunën tonë. https://www.facebook.com/komuna.elikoves.3/posts/338191335016572?__cft__[0]=AZW90BDmkFsPm48VcCMDCecTiH0ZAwL3r6a8ZeyNK-c5GhWSLcgA8I2S5uEAx6JikiG4k95HFHyFBlgKRiiTCdfqjBmnuqnTO6VYLI9plbcSN-Glo_TP6NEvQSFpVDLxMvoeHC41J50Bsn-mCR3IXaZ9&__tn__=%2CO%2CP-R

Madhesia e fontit
Kontrast