Video: Ja se si duket rruga e re e shtruar në f.Hotël (Video)

– Pas kryerjes se Asfaltimit të rrugicës prej tek furra e bukës e deri tek SHFK ” Andon Zako Çajupi ” , f. Hotël, gjithëashtu përfundoj edhe rregullimi i bankinave në të dyja anët me tampon adekuat. https://www.facebook.com/komuna.elikoves.3/posts/2701612996821433?cft[0]=AZVdEJIqyuecbN7gFEY_by7NMyn0q0hu9Xz6D8YfOC1KNw0ENRZH1OABG3MENnxmeLZJApkmKJxipCdLp2BsQ2v-tLtb2hKCkXSTq2w3CJbf-8EFVJAjwYgLylNE4F9EQhVfbM209fwICUEpTq7fQdKbFC7FofZ7FBa51v-iI1zC9hyFJ9LtxSFY3vAk1NdRUMm0vpM2qTTWvnMaa-SsHgDF&tn=%2CO%2CP-R

Madhesia e fontit
Kontrast