VENDOSJA E SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE NE OBJEKTET PUBLIKE (Foto)

VENDOSJA E SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE NE OBJEKTET PUBLIKE Në kuadër të IPA komponentës së Bashkimit Evropian dhe programit për përmirësimin e shërbimeve komunale në Ministrinë e Financave, Komuna e Likoves fitoi grant për vendosjen e sistemeve fotovoltaike në tre objekte publike: – Shkolla fillore komunale “Kultura” f.Mateç, -Shkolla fillore komunale “Faik Konica” f.Sllupçan dhe -Shkolla fillore […]

Madhesia e fontit
Kontrast