Vizitë punëve ndërtimore të realizimit të projektit “Bashkë për komunën që duam”, tek lagja e familjes së hoxhë Minait në f.Hotël (Foto)

– Vizitë punëve ndërtimore të realizimit të projektit “Bashkë për komunën që duam”, tek lagja e familjes së hoxhë Minait në f.Hotël – Komuna e Likovës dhe kryetari i saj m-r Erkan Arifi vazhdojn projektin “Bashkë per komunën që duam” , ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës. – Kryetari […]

Takim me drejtorët e shkollave (Foto)

,,TAKIM I RREGULLT ME DREJTORËT E SHKOLLAVE,, Kryetari i Komunës së Likovës, m-r Erkan Arifi, zhvilloi takim të rregullt me drejtorët e shkollave lidhur me aktivitetet që do ndërmerren prej anës së komunës, në përmisimin e kushteve për zvillimin e procesit edukativo – arsimor. Me respekt, Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Madhesia e fontit
Kontrast