” Qendra me nevoja të posaçme po bëhet realitet ” (Foto)

– Pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Komunëss së Likovës, me në krye Kryetarin e saj z. Erkan Arifi, Ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe Shoqatës Imago plus – Shkup, sot filloj furnizimi me materialet e nevojshne – mobilje e tjerë, për fillimin e funksionimit të Qendrës për përkujdesje dhe trajtim të fëmijëve me nevoja të posaçme në f. Orizare. – Kjo Qendër përlujdesjem dhe trajtimet do t’i kryej në përputhje të plotë me të gjitha standardet e nevojshme, duke përfshi edhe ushqimin, përmes profesionistëve të licencuar nga ana e Shoqatës ” Imago Plus ” , e cila aktualisht shërbime të këtilla kryen me sukses në Çair dhe Tetovë.- Në fund, APELOJM, deri tek të gjithë ata familjarë tanë të cilët kan nevoj për përkujdesje dhe trajtim ditor të fëmijëve me nevoja të posaçme, menjëher të fillojn me regjistrimin përmes kontaktit me përgjegjësen e shoqatës, Zemrijete Bela, përmes telefonit: 070 – 992 – 202.