KONKURS për instruktor dhe regjistrues rajonal (shkarko dokumentet e nevojshme)