Fillon fasadimi i SH.M.K.”ISMET JASHARI”-LIKOVË (Foto)

  • Investimi në arsim është i duhur.
  • Filloj fasadimi i shkollës mesme komunale
    ” Ismet Jashari ” , f. Likovë.
  • Shumë shpejt në këtë shkollë të gjitha klasat do te pajisen me Smart tabela – të mençura .
  • Gjithëashtu edhe do të kompletohen me të gjitha paisjet e nevojshme, kabinetet për lëndët profesionale : Biologji, Kimi dhe Fizikë .