Video e rregullimit të Trotuarit në f.Nikushtak (Video)

– Video e rregullimit të Trotuarit në f.Nikushtak, prej tek lokali – kafeja ” Alki caffe ” , në drejtim të pompës së benzinës ” Elko Kompani ” . – Vlen të theksohet se ky projekt realizohet në bashkëpunim me banorët e fshatit.- Obligim i komunës është sigurimi i:-Skajoreve të mëdha;-Skajoreve të vogla;-pllakave të betonit;-Tamponit dhe-Rërën e imët.- Ndërsa obligim i banorëve të fshatit do të jet : -Puna e dorës dhe- Cimentoja. #BashkëGjithmonMundemiEdheMëShumë#SiguriaEQytetarëveMbiGjithçkaTjetër

https://www.facebook.com/komuna.elikoves.3/posts/2700707013578698?cft[0]=AZU0amu7gH41SlbyQBVUz1pI6fkFCQTPjQ_hMq5X8k9HebKHfgfcrjVaqFl13fro7BJWWkh26T4-wq7LyO83JgInxFH1tIbAHP9K9SNzCg8cJ72pz6vvV-KtHGMQNjtVYt8ZtIXlTyW5Hx1Y-MK9B8Q7S2dKBNvntjfEdKOQHwtIVimA602Q0_O7OQ8cb3Kjl7Rqv4MbMgSZQiTxQH3okSIa&tn=%2CO%2CP-R