SH.F.K.”5 TETORI” në f.Nikushtak me parking të ri (Foto)

– PARKING TEK SHFK ” 5 TETORI ” f. NIKUSHTAK

– Pas, rregullimit të kanalizimit fekal, kanalit të hapur prej betoni për ujërat atmosferik dhe asfaltimit të rrugicës tek SHFK ” 5 Tetori ” , f. Nikushtak, këtyre ditëve po kryhet rregullimi i parkingut.