Bashkë me Shoqatën Vllaznia ndërtojmë kënde të lojrave nëpër shkollat e tona (Foto)

“Sa më shumë hapësira me vegla për rekreacion për fëmijët tonë, mundësi më shumë për një shëndet sa më të mirë të mundshëm, po edhe afrim – shoqërim mes tyre”

– Nga sot filluan aktivitetet për rregullimin e nëntë ( 9 ), këndeve të lojërave në shkollat tona. – Ky projekt po realizohet fal marrëveshjes së bashkëpunimit në mes Komunës së Likovës dhe Shoqatës edukative ” Vllaznia ” , me mbështetje edhe përkrahje të drejtorive të shkollave .