Mbykqyrje publike për aktin e përgjithshëm në f.Runicë