Punohet fort në rregullimin e SH.F.K. “Kultura” në f.Mateç (Foto)

– “Sot Komunën e Likovës e vizitoj drejtori i byros për zhvillim rajonal, z.Ramiz Rexhepi, edhe atë punimet që janë kryer te SHFK ,,Kultura,, f. Mateç:

– Vendosja e rrethojës së shkollës në tërësi të hapësirës së shkollës,

– Vendosja e rrethojës dhe ndriçimi i terenit të hapur sportiv multi funksional,

– Rregullimi oborrit dhe parkut,

– Ndrrimi dyerve në hyrje të shkollës dhe bekatonizimi,

-Vendosja e ulesve ne oborrin e shkolles

– Krijimi i kushteve adekuate për zhvillimin e procesit arsimor, investimi në arsim janë garancë e sigurtë, se e ardhmja jonë do të jet më e begat në të githa sferat jetësore në të ardhmen.

– Investimet në arsim gjatë këtij viti dhe vitin që vjen nuk do të ndalen dhe do prekin çdo shkollë në territorin e komunës sonë .