Продолжување на изградба на домот на културата во с.Матејче