Rekonstruimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale përgjatë fshatit Sllupçan