Dokumentacioni për mos zbatimin e vlersimit strategjik për mjedis jetësor