N J O F T I M

– N J O F T I M

– Të nderuar,

– Ju njoftojmë të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të kyqen në rrjetin e kanalizimit fekal në fshatin tuaj, ju lutemi para se të kyqeni duhet të lajmëroheni tek Komuna e Likovës, është obligim ligjor që të merrni leje për kyqje në këtë rrjet, ashtu që dokumentacioni juaj të korrenspondoj saktë lidhur me atë pjesë ku ju do kyqeni dhe në të ardhmen mos të keni probleme të ndryshme ashtu që të vijë deri tek ndalesa në kyqjen tuaj, ku dhe mandej pasojnë sanksione për ata që do kyqen ilegalisht.

– Urojmë të na mirkuptoni qëllimin dashamirës ndaj jush,

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.