Njoftim lidhur me zhvillimin e turizmit rural (Foto)

Zhvillim të turizmit rural,

– Komuna e Likovës në bazë të kompetencave të saja ka përfunduar Përgatitjen e planit urbanistik te penda e Gllazhnjës për zhvillim të turzmit rural.

– Me kete plan urbanistik parashihet:

– Ndërtimi i hoteleve turistike,
– Ndërtimi i restorantave,
– Ndërtimi i bazeneve të hapura dhe te mbyllura,
– Ndërtimi i shtëpizave-vikend shtëpizat,
– Ndërtimi i një parku për rekreacion.

– Apelojme deri te të gjithe personat juridik dhe fizik qe kane interes per te investuar ne ket zonë atraktive turistike qe nga data 25.07.2018 te paraqiten në zyrat e seksionit për urbanizem pranë Komunës së Likovës për informata plotesuese, vlen të theksohet se Kryetari i Komunës së Likovës m-r Erkan Arifi, këshilli Komunal dhe administrata Komunale do të jenë ne mbeshtetje te plote per investitoret.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.