Furnizimi publik për blerjen e pllakave të betonit, rërës dhe tamponit