Furnizimi publik për blerjen e drunjëve (Fidanëve) për rregullimin e ambientit të Komunës së Likovës