Transparent dhe informues

– Transparent dhe informues,

– Të nderuar qytetarë të Komunës së Likovës, për të parën herë në Komunën tonë, me iniciativën e Kryetarit m-r Erkan Arifi, u prezentua dhe u debatua propozim buxheti për vitin 2018-të. Të pranishëm ishin qytetarë nga të gjitha vendet në Komunën tonë. U bisedua për projektet madhore çka do realizohen, por edhe për shumë gjëra të tjera që qytetarët kanë nevoj.

– Urojmë që të gjithë së bashku të kontribojmë për realizimin e punëve me sukses dhe ndershmëri. Vlen të ceket se për vitin 2018-të janë të parapara të realizohen punë me vlerë prej 8.5 milion euro. Juve ju mbetet që ta keni respektin dhe qetësinë, pasi besojmë sigurt se me përkrahjen e pushtetit qëndror, ne do arrijmë që punët e parapara të kryhen me sukses.

– Me respekt,

– Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.
25353814_10155802935278930_1728328147669475683_n

I pop over here listen to crystal bowls, buddhist mantras and chants, and motzart