Thirrje për parashtrimin e ofertave (Shkarko thirrjen)

Thirrje për parashtrimin e ofertave (Shkarko thirrjen) Projekti i dytë për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP2   Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија   Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2                                                                 MSIP2-SIG-NCB-17-21   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во […]

LAJMËRIM-Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës

LAJMËRIM Për shyrtim publik me qëllim të informimit të qytetarëve dhe palëve të përfshira për aktivitetet për ndërtimin e kopshtit të ri dhe për dokumentin e interesit publik – “Vlerësimi i parë i kufizuar për ndikimin mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në Komunën e Likovës, në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve sociale […]

NJOFTIM

– Njoftim, – Njoftohen të gjithë banorët e Komunës së Likovës, se fillon përgaditja e propozim buxhetit për vitin 2021, i cili dihet se më pastaj dorëzohet për miratim deri tek Këshilli i Komunës së Likovës.- Prandaj, edhe Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, si propozues i saj nga nesër dt. 02.12.2020 ( […]

Madhesia e fontit
Kontrast