Thirrje për parashtrimin e ofertave (Shkarko thirrjen)

Thirrje për parashtrimin e ofertave (Shkarko thirrjen) Projekti i dytë për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP2   Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија   Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2                                                                 MSIP2-SIG-NCB-17-21   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во […]

Madhesia e fontit
Kontrast