Kryetari takon profesionistët bujqësorë (Foto)

Sot në zyrat e Komunës së Likovës, Kryetari z.Erkan Arifi organizoj takim të përbashkët me profesionistët e bujqësisë në komunën tonë si dhe me konsultanten në lidhje me IPARD-Programen e agjencionit për përkrahje financiare dhe zhvillim rural ku u diskutuan shumë tema të rëndësishme në lidhje me zhvillimin e bujqësisë në Komunën tonë. https://www.facebook.com/komuna.elikoves.3/posts/338191335016572?__cft__[0]=AZW90BDmkFsPm48VcCMDCecTiH0ZAwL3r6a8ZeyNK-c5GhWSLcgA8I2S5uEAx6JikiG4k95HFHyFBlgKRiiTCdfqjBmnuqnTO6VYLI9plbcSN-Glo_TP6NEvQSFpVDLxMvoeHC41J50Bsn-mCR3IXaZ9&__tn__=%2CO%2CP-R

APEL

APEL – Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Likovës, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë (në disa vendbanime ende shpërndahen), andaj bëjmë APEL deri te ju që t’i kryeni me kohë obligimet e juaja ndaj Komunës së Likovës. – Në të kundërtën do […]

Madhesia e fontit
Kontrast