Komuna e Likovës organizon Javën buxhetore për propozim buxhetin e vitit 2022 (Video)

“Komuna e Likovës organizon Javën buxhetore për propozim buxhetin e vitit 2022, Ditëve të fundit, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, i shoqëruar me ekipin e tij, organizuan takime të shumta lidhur me përgatitjen e Buxhetit për vitin 2022, edhe ate : bashkësitë lokale, imamet e xhamive, shoqatat e ndryshme jo qeveritare, klubet […]

Madhesia e fontit
Kontrast