APEL

APEL – Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Likovës, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë (në disa vendbanime ende shpërndahen), andaj bëjmë APEL deri te ju që t’i kryeni me kohë obligimet e juaja ndaj Komunës së Likovës. – Në të kundërtën do […]

Madhesia e fontit
Kontrast