Ditë e mirë për SH.F.K. “7 Marsi” nga f.Opajë

Mirmëngjesi, Sot së bashku me Drejtorin e shkollës, filluam ditën mbarë, ku ju informojmë se u përfundua dokumentacioni teknik – projekti kryesor, për Mbindërtimin, ndërtimin dhe rregullimn e parterit të SH.F.K. “7 Marsi” , f.Opajë, edhe në bazë të Programës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, planifikohet që këtë vit të fillojnë punimet. Andaj falënderojmë […]

Mbahet turne në futboll për nder të ditës së mësuesit

Për nderë të Festës së madhe të kombit shqipëtar “7 Marsit – Ditës së Mësuesit” , nga shoqata e arsimtarëve shqiptarë “Naim Frashëri” , Likovë – Kumanovë, organizohen turne në futboll. Prandaj e falemenderojmë shoqatën e lartëpërmendur, me në krye mësuesin e nderuar, z.Samet Jahiju, për organizimet në bashkëpunim me komunën e Likovës, e cila […]

Projekti urbanistik jashtë vendbanimit të Planit Urbanistik me destinim V1 – arsim dhe shkencë, B6 – hapësira për tubime dhe audienca, D3 – sport dhe rekreacion i zonave të gjelbra në një pjesë të PK 3844 KK Llojanë – jashte rajonit ndërtimor

Projektin urbanistik jashtë vendbanimit të Planit Urbanistik me destinim V1 – arsim dhe shkencë, B6 – hapësira për tubime dhe audienca, D3 – sport dhe rekreacion i zonave të gjelbra në një pjesë të PK 3844 KK Llojanë – jashte rajonit ndërtimor, Komuna e Likovës (ndrrimi dhe plotësimi i projektit urbanistik jashtë vendbanimit të planit urbanistik […]

Madhesia e fontit
Kontrast