Ka filluar aksioni i mbjelljes së fidaneve së bashku me shoqatën edukative “Vallaznia”…

Ka filluar aksioni i mbjelljes së fidaneve së bashku me shoqatën edukative “Vallaznia”, duke filluar nga f.Nikushtak, f.Ropalcë e deri në fshatrat e tjerë. Mbjellim për natyrën, që natyra të na fal aktivitet e ajër të pastër. *Fidanet u furnizuan nga Eko Fontana garden nga f.Hotël. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës ————————————————————– Vazhdon aksioni […]

Komuna e Likovës në bashkëpunim me Shtëpinë e Shëndetit ” Likovë ” dhe shkollat fillore, realizojn aktivitete të ndryshme, me qëllim kryesor formimin e vetëdijesimit te duhur, si dhe marrjen e masave parandaluese kundrejt dukurive negative të shkaktuara si pasojë e përdorimit të mjeteve narkotike, alkoolit ose duhanit.

Komuna e Likovës në bashkëpunim me Shtëpinë e Shëndetit ” Likovë ” dhe shkollat fillore, realizojn aktivitete të ndryshme, me qëllim kryesor formimin e vetëdijesimit te duhur, si dhe marrjen e masave parandaluese kundrejt dukurive negative të shkaktuara si pasojë e përdorimit të mjeteve narkotike, alkoolit ose duhanit. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Sot u zhvilluan aktivitete të ndryshme së bashku me shoqatën ekologjike Alpakeko-Shkup dhe SH.F.K.,,Anton Zako Çajupi,, në f.Hotël dhe SH.F.K.,,Kultura,, nê f.Mateç, ku në ditët në vijim do të zhvillohen aktivitete edhe në shkollat e tjera.

Sot u zhvilluan aktivitete të ndryshme së bashku me shoqatën ekologjike Alpakeko-Shkup dhe SH.F.K.,,Anton Zako Çajupi,, në f.Hotël dhe SH.F.K.,,Kultura,, nê f.Mateç, ku në ditët në vijim do të zhvillohen aktivitete edhe në shkollat e tjera. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Miratohet Programi planor, pёr punimin e Projektit urbanisitik jashte planit urbanistik pёr_grupén_e klasés pёr dedikim E- E1.13- termocentrale infrastruktura siperfaqésore diellore dhe fotovoltaike (panela fotovoltaike pёr prodhimin e energjisё elektrike tё cilat ndertohen nё toke)

Miratohet Programi planor, pёr punimin e Projektit urbanisitik jashte planit urbanistik pёr_grupén_e klasés pёr dedikim E- E1.13- termocentrale infrastruktura siperfaqésore diellore dhe fotovoltaike (panela fotovoltaike pёr prodhimin e energjisё elektrike tё cilat ndertohen nё toké) Shkarko dokumentin

Sot Kryetari i Komunës së Likovës, z.Erkan Arifi pati një takim shumë të ngrohtë me anëtarët klubit të shahut “Teuta”.

Sot Kryetari i Komunës së Likovës, z.Erkan Arifi pati një takim shumë të ngrohtë me anëtarët klubit të shahut “Teuta”. Klubi i shahit ,,Teuta,, – Likovë, në bashkëpunim me komunën e Likovës, realizon aktivitetet e saja -garat, në përputhje me Programën dhe buxhetin, d.m.th., se e përkran financiarisht. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Sot në Komunën e Likovës fillon manifestimi me tryezën letrate ,,Kahet e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe,, , në kuadër të edicionit të XXXI-të të manifestimit tradicional kulturor – letrar ,,Takimet Poetike të Karadakut,,.

Sot në Komunën e Likovës fillon manifestimi me tryezën letrate ,,Kahet e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe,, , në kuadër të edicionit të XXXI-të të manifestimit tradicional kulturor – letrar ,,Takimet Poetike të Karadakut,,. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Ditë e mirë për SH.F.K. “7 Marsi” nga f.Opajë

Mirmëngjesi, Sot së bashku me Drejtorin e shkollës, filluam ditën mbarë, ku ju informojmë se u përfundua dokumentacioni teknik – projekti kryesor, për Mbindërtimin, ndërtimin dhe rregullimn e parterit të SH.F.K. “7 Marsi” , f.Opajë, edhe në bazë të Programës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, planifikohet që këtë vit të fillojnë punimet. Andaj falënderojmë […]

Madhesia e fontit
Kontrast