Mbahet koncert në Likovë

Likovës ju shtua edhe një vlerë e re artistike, pra Koncerti “ZANI” i cili ngërthen në vete stile të ndryshme të muzikës që nga muzika klasike, muzika e shkruar shqipe dhe folkori. Kjo iniciativë është filluar që nga viti 2018 në të cilin vit organizuam Koncertin e parë të muzikës klasike “Inovacion” në Likovë. Faleminderim […]

Madhesia e fontit
Kontrast