Vizitë te Qendra për fëmijë me nevoja të veçanta në f.Orizare

Sot isha për vizitë te Qendra për fëmijë me nevoja të veçanta ku ndam dhe disa dhurata për fëmijët. Qendra për fëmijë me nevoja të vecanta në f.Orizare trajton këto patologji: •Përgaditje parashkollore •Cregullim të Spektrit të Autizmit •Sindromin Down •Paaftësi intelektuale •Vonesa gjuhësore •Cregullime artikulimi •Cregullime në të nxënë(disleksi,disgrafi,diskalkuli) •Cregullime të komunikimit -Disfagi -Belbëzim […]

Madhesia e fontit
Kontrast