Prezantim publik për dhënien e lejës së ndërtimit të proejktit kryesor për rekonstruimin e rrjetit të ujësjellësit, ndërtimin e rrjetit shtesë në ata lagje ku nuk ka rrjet, rekonstruimin e rezervarit egzistues dhe ndërtimin e një rezervuari të ri që do të plotësoj kushtet për banorët e fshatit Hotël.

Prezantim publik për dhënien e lejës së ndërtimit të proejktit kryesor për rekonstruimin e rrjetit të ujësjellësit, ndërtimin e rrjetit shtesë në ata lagje ku nuk ka rrjet, rekonstruimin e rezervarit egzistues dhe ndërtimin e një rezervuari të ri që do të plotësoj kushtet për banorët e fshatit Hotël.

Madhesia e fontit
Kontrast