Informim

Informim, Nesër më dt.06.09.2023 ( e mërkurë ), do të vazhdojn punimet për asfaltimin e rrugës në f. Likovë, nga V.Q. çeshmja e Haxhi Merës e deri tek penda e Likovës. Kërkojmë nga banorët kësaj që në kohën prej 08:00 – 16:00, të kenë mirëkuptim pasi rruga do të jetë e bllokuar. Me respekt, Shërbimi […]

Madhesia e fontit
Kontrast