Konferencë përmbyllëse e projektit “Përmes lenteve të grave”

Dje në komunën e Likovës, Rrjeti i Grave në Shkencë (RRGSH) së bashku me Qendrën për Hulumtime dhe Krijim të Politikave (Center for Research and Policy Making- CRPM), realizuan konferencën përmbyllës të projektit “Përmes lenteve të grave”. Në konferencën përmbyllëse morën pjesë përfaqësues nga institucionet kulturore dhe arsimore lokale, përfaqësues nga Komuna e Likovës, përfaqësues […]

Madhesia e fontit
Kontrast