Gjatë ditës së sotshme, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, si nikoqir, priti Këshilltarin komunal të Komunës së Traisenit, të Austrisë, z. Fidan Limani.

Gjatë ditës së sotshme, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, si nikoqir, priti Këshilltarin komunal të Komunës së Traisenit, të Austrisë, z. Fidan Limani. Në takim u diskutuan çështje të rëndësishme, siç është investimi në kuadër të fondeve IPA, dhe disa çështje të tjera të rëndësishme mes dy komunave: Traisen dhe Likovë .

Vizituam fshatin malor Allashec, ku se bashku me shoqatën Allasheca ku realizojmë projektin për bekatonizimin e rrugës kryesore të fshatit,me çka banoreve të këtij fshati do i mundësojmë kushte më të mira infrastrukturore si dhe do mundëson zhvillimin e turizmit malor.

Vizituam fshatin malor Allashec, ku se bashku me shoqatën Allasheca ku realizojmë projektin për bekatonizimin e rrugës kryesore të fshatit,me çka banoreve të këtij fshati do i mundësojmë kushte më të mira infrastrukturore si dhe do mundëson zhvillimin e turizmit malor.

Investimet për trajtimin e ujërave të zeza, paraqesin prioritet mbi prioritetet për çdo lokalitet, prandaj edhe banorët e f. Vaksincë janë shumë të kënaqur me punimet që po kryhen në ndërtimin e rrjetit të Kanalizimit fekal.

Investimet për trajtimin e ujërave të zeza, paraqesin prioritet mbi prioritetet për çdo lokalitet, prandaj edhe banorët e f. Vaksincë janë shumë të kënaqur me punimet që po kryhen në ndërtimin e rrjetit të Kanalizimit fekal. Video -> Ndiqe videon

Sot në zyrën e tij, nikoqiri, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, priti z. Bashkim Lutfiu, nga f.Hotël, i cili jeton dhe vepron në shtetin e Gjermanisë. Bashkimin e njohim si humanist dhe profesionist i dalluar në shtetin e lartëpërmendur.

Sot në zyrën e tij, nikoqiri, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, priti z. Bashkim Lutfiu, nga f.Hotël, i cili jeton dhe vepron në shtetin e Gjermanisë. Bashkimin e njohim si humanist dhe profesionist i dalluar në shtetin e lartëpërmendur. Prandaj, ne si komunë ndihemi krenarë me persona të këtillë dhe urojmë që […]

Madhesia e fontit
Kontrast