Komuna e Likovës në bashkëpunim me Shtëpinë e Shëndetit ” Likovë ” dhe shkollat fillore, realizojn aktivitete të ndryshme, me qëllim kryesor formimin e vetëdijesimit te duhur, si dhe marrjen e masave parandaluese kundrejt dukurive negative të shkaktuara si pasojë e përdorimit të mjeteve narkotike, alkoolit ose duhanit.

Komuna e Likovës në bashkëpunim me Shtëpinë e Shëndetit ” Likovë ” dhe shkollat fillore, realizojn aktivitete të ndryshme, me qëllim kryesor formimin e vetëdijesimit te duhur, si dhe marrjen e masave parandaluese kundrejt dukurive negative të shkaktuara si pasojë e përdorimit të mjeteve narkotike, alkoolit ose duhanit. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Sot u zhvilluan aktivitete të ndryshme së bashku me shoqatën ekologjike Alpakeko-Shkup dhe SH.F.K.,,Anton Zako Çajupi,, në f.Hotël dhe SH.F.K.,,Kultura,, nê f.Mateç, ku në ditët në vijim do të zhvillohen aktivitete edhe në shkollat e tjera.

Sot u zhvilluan aktivitete të ndryshme së bashku me shoqatën ekologjike Alpakeko-Shkup dhe SH.F.K.,,Anton Zako Çajupi,, në f.Hotël dhe SH.F.K.,,Kultura,, nê f.Mateç, ku në ditët në vijim do të zhvillohen aktivitete edhe në shkollat e tjera. Linku nga facebook`i zyrtar i Komunës

Miratohet Programi planor, pёr punimin e Projektit urbanisitik jashte planit urbanistik pёr_grupén_e klasés pёr dedikim E- E1.13- termocentrale infrastruktura siperfaqésore diellore dhe fotovoltaike (panela fotovoltaike pёr prodhimin e energjisё elektrike tё cilat ndertohen nё toke)

Miratohet Programi planor, pёr punimin e Projektit urbanisitik jashte planit urbanistik pёr_grupén_e klasés pёr dedikim E- E1.13- termocentrale infrastruktura siperfaqésore diellore dhe fotovoltaike (panela fotovoltaike pёr prodhimin e energjisё elektrike tё cilat ndertohen nё toké) Shkarko dokumentin

Madhesia e fontit
Kontrast