Sot në Ohër u mbajt forumi i kryetarëve të komunave (grupi i dytë) të cilët janë antarë (partnerë)të programit të USAID-it ( United States Agency for International Development ) për forcimin e kapaciteteve në shfrytëzimin e resurseve të komunave në Maqedoninë e Veriut

Sot në Ohër u mbajt forumi i kryetarëve të komunave (grupi i dytë) të cilët janë antarë (partnerë)të programit të USAID-it ( United States Agency for International Development ) për forcimin e kapaciteteve në shfrytëzimin e resurseve të komunave në Maqedoninë e Veriut. Ndihmën që USAID i jep Komunës së Likovës nëpërmjet këtij programi, padyshim […]

Madhesia e fontit
Kontrast