Projekti urbanistik për urbanizimin e parcelës në f.Llojan

VENDIM-Me këtë vendim organizohet mbikqyrje publike për projektin urbanistik shkolla Llojan pk.nr.3844 KK Llojan j.r.n. Lajmerim per projektin urbanistik jashte planit urbanistik shkolla Llojan PK.nr.3844 СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид за Урбанистички проект В1 Б6 и Д3 на КП бр. 3844 КО Лојане вгр. Shkarko dokumentin-Skicën    

Madhesia e fontit
Kontrast