APEL

APEL – Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Likovës, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë (në disa vendbanime ende shpërndahen), andaj bëjmë APEL deri te ju që t’i kryeni me kohë obligimet e juaja ndaj Komunës së Likovës. – Në të kundërtën do […]

Komuna e Likovës organizon Javën buxhetore për propozim buxhetin e vitit 2022 (Video)

“Komuna e Likovës organizon Javën buxhetore për propozim buxhetin e vitit 2022, Ditëve të fundit, Kryetari i Komunës së Likovës, z. Erkan Arifi, i shoqëruar me ekipin e tij, organizuan takime të shumta lidhur me përgatitjen e Buxhetit për vitin 2022, edhe ate : bashkësitë lokale, imamet e xhamive, shoqatat e ndryshme jo qeveritare, klubet […]

Madhesia e fontit
Kontrast