INFORMIM

Nga shpallja e mëparshme e bërë në web faqen e Komunës së Likovës, tashmë i kemi këto dokumente të ngarkuara ( Shpallja e mëparshme): Deklarat – Изјавите иавештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски извештајот за спогодби со доверители пријава елем пријавите

Bashkë për Komunën që duam tani në f.Hotël (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po vazhdon, ku po bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim,, – Këtyre ditëve po kryhen punimet për bekatonizimin e rrugicës në f. Hotël, tek familja e mësues Nazim Aziri, ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës. – […]

Madhesia e fontit
Kontrast