Kryhet dhe një shtëpi tjetër në f.Mateç (Foto)

-Ditë gëzimi në familjen Arsim Maliqit f.Mateç Komuna e Likovës me në krye kryetatin z.Arifi, ka të nënnshkruar memorandum bashkpunimi me Qendren e Solidaritetit dhe Avancimit për ndërtimin e shtëpive dhe aktiviteteve të ndryshme, Komuna e Likovës participon me 2500 eu për çdo shtëpi të ndërtuar dhe ndihmë administrative për shtëpi të ndërtuar. – Ta […]

Vazhdon bekatonizimi i rrugëve (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po realizohet me sukses, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim. – Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim. – Me respekt, – Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Vazhdojme me bekatonizimin e rrugëve (Foto)

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave për vitin 2019 po realizohet me sukses, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim. – Ky projekt do të realizohet me intenzitet të lartë në çdo vendbanim, por kërkojm mirëkuptim. – Me respekt, – Shërbimi për informim i Komunës së Likovës.

Po bekatonizohen rrugët në f.Mateç

– Projekti “Bashkë për komunën që duam”, për bekatonizimin e rrugicave fillone per vitin 2019, do të bekatonizohen rrugë në çdo vendbanim,, – Filloj shtruarja e rrugës së familjes Aliji dhe Ismaili në f.Mateç, ku komuna ua siguron materjalin e nevojshëm, ndërsa banorët punën e dorës. – Ky projekt do të realizohet me intenzitet të […]

Madhesia e fontit
Kontrast